REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MONDEX

1. DEFINICJE

1.1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

1.2. Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

1.3. Przedsiębiorca - osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

1.4. Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.

1.5. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.6. Formularz online – elektroniczny formularz do wypełnienia za pośrednictwem sieci Internet

1.7. Konto Klienta - Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.8. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia liczony od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

2. PRZEDSIĘBIORCA

2.1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy MONDEX działający pod adresem www.sklep.mondex.pl jest MONDEX Anna i Jerzy Affek Spółka Jawna z siedzibą w Olsztynie zwana dalej MONDEX), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000005755, posiadająca REGON: 51028674000000, NIP: 7391010198.

2.2. Kontakt ze sklepem internetowym można uzyskać pod numerem telefonu +48 792 969 999 (od pn. do pt. w godz. 9.00 – 17.00), pod adresem poczty elektronicznej sklep@mondex.pl bądź czat na stronie sklepu.

3. ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU

3.1. MONDEX prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet.

3.2. Do korzystania ze sklepu internetowego, przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

4. SKŁADANIE OFERTY ZAKUPU

4.1. Oferty zakupu przyjmowane są poprzez stronę internetową www.sklep.mondex.pl.

4.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

4.3. Klient składając ofertę zakupu towaru dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy określając w szczególności wielkość, kolor, ilość zamówionego towaru, a w razie potrzeby podając inne specyficzne informacje w komentarzu do zamówienia lub do towaru.

5. INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT ZAKUPU

5.1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonkę „DODAJ DO KOSZYKA".

5.2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka

5.3. Jeżeli Klient chce kontynuować, może dodawać kolejne produkty do koszyka.

5.4. Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę, należy kliknąć ikonę „PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA" lub kliknąć w ikonę koszyka znajdującą na górze strony.

5.5. Na kolejnym ekranie znajdą Państwo podsumowanie listy produktów dodanych obecnie do koszyka, należy wtedy wybrać formę dokumentu sprzedaży - paragon bądź faktura.

5.6. Po wybraniu dokumentu należy kliknąć ikonę „DALEJ"

5.7. Po wejściu na stronę koszyka, należy wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego towaru.

5.8. Klient dokonuje złożenie oferty zakupu poprzez tzw. szybkie zakupy lub utworzenie konta (zalogowanie się do Konta Klienta) MONDEX, dzięki któremu Klient zyskuje dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia historii zamówień, ponowne złożenie zamówienia oraz dostęp do salda punktów w programie MONDEX Home Club.

5.9. Po wprowadzeniu danych adresowych należy kliknąć ikonkę "ZAPISZ", wówczas wyświetlą się dostępne metody płatności.

5.10. W następnym kroku należy dokonać wyboru sposobu dostawy oraz płatności, a także zaakceptować Regulamin. 

5.11. W przypadku wybrania płatności „Zapłać przy odbiorze" należy potwierdzić wartość zamówienia klikając ikonkę "POTWIERDŹ ZAKUP".

5.12. W przypadku wybrania płatności „Płacę z PayU.pl" oraz tpay.com należy wybrać bank, z którego chce się zapłacić albo wystawcę karty kredytowej (Visa/ Mastercard) i następnie kliknąć ikonkę "ZAPŁAĆ ZA ZAKUPY". W przypadku wybrania jako formy płatności za towar „Płacę z PayU.pl” lub tpay.com, dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu oferty zakupu. 

5.13. W przypadku braku otrzymania płatności na rachunek podmiotu pośredniczącego w transakcji w terminie 7 dni roboczych od złożenia oferty zakupu, zamówienie nie zostanie podjęte do realizacji, a umowa zostanie uznana za niezawartą. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć ofertę zakupu i wybrać inną formę płatności. Podjęcie zamówienia do realizacji płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar. 

5.14. Na każdym etapie składania oferty zakupu można ją anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania ofert zakupu. Można to zrobić na kilka sposobów: np. poprzez klikanie w ikonkę służącą do powrotu na poprzednią stronę lub klikając na dowolną podstronę (albo produkt) znajdujący się na stronie sklepu.

5.15. Na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający odebranie oferty zakupu Klienta. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer złożonej oferty, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

6. CENY

6.1. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich.

6.2. Ceny są cenami brutto, zawierają należne podatki i cła.

6.3. Do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki.

7. ZAWRACIE UMOWY

7.1. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie wysyłki towarów lub udostępnienia towarów do odbioru.

7.2. Potwierdzenie zawarcia umowy przesyłane jest na podany adres poczty elektronicznej. Wiadomość informuje o „Transporcie w toku”.

8. DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

8.1. Wszystkie towary przedstawiane na stronie internetowej z oznaczeniem „w magazynie” oraz „ostatnie egzemplarze” są towarami dostępnymi.

8.2. W przypadku braku dostępności produktu zamówienie nie zostanie podjęte do realizacji.

9. SPOSÓB ODBIORU I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA TERENIE POLSKI

9.1. Informacja o planowanym czasie realizacji podjętego do realizacji zamówienia znajduje się na stronie koszyka.

9.2. W przypadku wybrania, jako formy płatności szybkiego przelewu lub płatności kartą kredytową płatności za pośrednictwem PayU.pl) – podjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po wpływie 100% należności za towar na konto podmiotu pośredniczącego i zaakceptowaniu złożonej oferty zakupu, od tego też momentu należy liczyć termin w ciągu, którego towar zostanie przekazany kurierowi.

9.3. Dostarczaniem dostaw krajowych zajmuje się:

9.3.1. firma kurierska DHL PARCEL POLSKA – przewidywany czas doręczenia to maksymalnie 3 dni robocze od dnia nadania przesyłki;

9.3.2. firma kurierska UPS - przewidywany czas doręczenia to maksymalnie 1 dzień roboczy od dnia nadania przesyłki;

9.4. firma kurierska Rohling Suus - przewidywany czas doręczenia to maksymalnie 3 dni robocze od dnia nadania przesyłki.

10. SPOSÓB ODBIORU I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA POZA GRANICAMI POLSKI

10.1. Dostawy międzynarodowe towaru realizowane są na terenie: Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Słowacji, Słowenii, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

10.2. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 1 (słownie: jednego) dnia roboczego od jego złożenia.

10.3. Informacja o planowanym czasie realizacji zamówienia znajduje się na stronie koszyka.

10.4. W przypadku wybrania, jako formy płatności szybkiego przelewu lub płatności kartą kredytową płatności za pośrednictwem PayU.pl) – realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za towar na konto podmiotu pośredniczącego, od tego też momentu należy liczyć termin w ciągu, którego towar zostanie przekazany kurierowi.

10.5. Dostarczeniem dostaw międzynarodowych zajmuje się UPS - przewidywany czas doręczenia to maksymalnie 7 dni roboczych od dnia nadania przesyłki

11. ODBIÓR OSOBISTY

11.1. Odbiór osobisty jest bezpłatny niezależnie od wartości zamówienia.

11.2. Odbiór osobisty jest możliwy w Olsztynie przy ul. Towarowa 17 od poniedziałku do piątku od 8 do 18 oraz w soboty od 9 do 15

11.3. Zrealizowane zamówienie należy odebrać w ciągu 5 dni od momentu otrzymania wiadomości o możliwości odbioru.

12. FORMY PŁATNOŚCI

12.1. Zapłata do rąk kuriera lub pracownika Sklepu przy odbiorze przesyłki

12.2. Szybkie przelewy dokonane przy użyciu pośrednika serwisu PayU.pl oraz tpay.com

12.3. Karta kredytowa lub płatnicza przy użyciu pośrednika serwisu PayU.pl oraz tpay.com lub do rąk kuriera lub pracownika Sklepu przy odbiorze przesyłki

13. UMOWA

13.1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.sklep.mondex.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) (dalej jako "Kodeks cywilny").

13.2. Umowa zawierana jest po zaakceptowaniu oferty zakupu przez Sklep, co ma miejsce w momencie wysłania zamówienia.

14. TERMIN WYKONANIA UMOWY

14.1. MONDEX zobowiązuje się do wysłania lub przygotowania towaru do odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oferty zakupu.

15. KOSZT DOSTAWY NA TERENIE POLSKI

15.1. Na terenie Polski paczki dostarczane są za pośrednictwem:

15.2. przewoźnika DHL Parcel w cenie 13 zł

15.3. przewoźnika UPS Standard w cenie 18 zł

15.4. przewoźnika Rohling Suus w cenie 19 zł

15.5. Dostawa z punktów 14.1.1. – 14.1.2 jest darmowa dla zamówień o wartości powyżej 299 zł

15.6. Dodatkowo płatne usługi dostawy:

15.6.1. Wniesienie mebli 20 zł

15.7. Pakowanie prezentowe 4,99 zł

16. KOSZT DOSTAWY NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ

16.1. Na terenie wybranych państw Unii Europejskiej paczki dostarczane są za pośrednictwem:

16.1.1. Przewoźnika UPS Standard

16.1.1.1. Koszt transportu uzależniony jest od gabarytów paczki, adresu dostawy i wartości zamówienia.

16.2. Koszt transportu widoczny jest dla Klienta na kroku 3 składania zamówienia i wynosi maksymalnie 267 zł za jedną paczkę do 10kg.

17. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

17.1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i MONDEX podlegają zwrotowi.

17.2. Konsument ma prawo wycofać ofertę zakupu do momentu zawarcia umowy.

17.3. Odstąpienie przez Klienta od umowy wymaga złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Można to zrobić na przykład poprzez wypełnienie wysłanego do Klienta wraz z zamawianym towarem formularza "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość" zgodnego z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i wysłania dokumentu do MONDEX przed upływem wskazanego powyżej terminu. Klient jest uprawniony, ale nie zobowiązany do skorzystania z przedmiotowego wzoru.

17.4. Klient ma obowiązek zwrócić towar będący przedmiotem zwrotu w przeciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

17.5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy wysłać na adres: MONDEX Dział Zwrotów i Reklamacji, ul. Towarowa 17, 10-416 Olsztyn

17.6. Na terenie Polski MONDEX udostępnia możliwość darmowego dla Konsumenta zwrotu towarów. Aby skorzystać z tej możliwości należy zgłosić żądanie odstąpienia od umowy przez Formularz online dostępny na stronie: mondex.pl/zwroty

17.7. Pieniądze zwrócone zostaną Klientowi we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta będącego konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej

17.8. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne metki.

17.9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

17.10. Zwrot towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej oznacza rezygnację Klienta z udziału w tej akcji promocyjnej, w tym utratę prawa do nabycia towaru na warunkach promocyjnych.

17.11. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej, MONDEX na nowo naliczy cenę zamówienia bez uwzględnienia warunków promocyjnych.

17.12. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej, MONDEX na nowo naliczy cenę zamówienia bez uwzględnienia warunków promocyjnych.

17.13. MONDEX nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

18. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

18.1. Przedsiębiorca ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni od daty otrzymania towaru.

18.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy wysłać na adres: MONDEX Dział Zwrotów i Reklamacji, ul. Towarowa 17, 10-416 Olsztyn

18.3. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne metki.

18.4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

18.5. Zwrot towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej oznacza rezygnację Klienta z udziału w tej akcji promocyjnej, w tym utratę prawa do nabycia towaru na warunkach promocyjnych.

18.6. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej, MONDEX na nowo naliczy cenę zamówienia bez uwzględnienia warunków promocyjnych.

18.7. MONDEX nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

19. SKŁADANIE REKLAMACJI PRZEZ KONSUMENTA

19.1. MONDEX dokłada wszelkich starań, aby oferowany przez sklep internetowy towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

19.2. W przypadku wadliwości zamówionego towaru, MONDEX odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem.

19.3. W przypadku wady towaru, Klient będący Konsumentem zgłaszający żądanie powinien wskazać swe roszczenia przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego. Klient może zgłosić reklamację na przykład poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie: mondex.pl/reklamacje.

19.4. W przypadku wady towaru, Klient będący Konsumentem zgłaszający żądanie powinien wskazać swe roszczenia przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego. Klient może zgłosić reklamację na przykład poprzez wypełnienie Formularza reklamacji online.

19.5. Reklamacja rozpatrywana jest w miarę możliwości na podstawie dokumentacji załączonej do Formularza reklamacji online.

19.6. W przypadku nie uznania roszczeń za zasadne, Klient ma prawo złożyć odwołanie od decyzji w sprawie reklamacji.

19.7. Roszczenia wynikające z rękojmi, zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres: MONDEX Dział Zwrotów i reklamacji, ul. Towarowa 17, 10-416 Olsztyn

19.8. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego towaru wynikających z rękojmi, Sprzedawca niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.

19.9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji MONDEX wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci Klientowi pełną kwotę.

19.10. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.

19.11. MONDEX nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

20. SKŁADANIE REKLAMACJI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

20.1. Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił MONDEX o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił MONDEX niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

20.2. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego towaru wynikających z rękojmi, Sprzedawca niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.

20.3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji MONDEX wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci Klientowi pełną kwotę.

20.4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.

20.5. MONDEX nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

21. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

21.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

21.2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

22. REZYGNACJA Z ZŁOŻONEJ OFERTY ZAKUPU

22.1. Klient ma prawo do rezygnacji z złożonej oferty zakupu aż do chwili wysyłki towarów.

22.2. Aby zrezygnować z złożonej oferty zakupu należy wysłać maila na adres sklep@mondex.pl z ważnością wysoką oraz zatytułować go: "Rezygnacja z zamówienia nr...". Rezygnacja z zamówienia będzie skuteczna tylko, jeżeli dotrze do sklepu przed wysyłką zamówionego towaru.

23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

23.1. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

23.2. Administratorem danych osobowych Klienta sklepu internetowego sklep.MONDEX.pl jest MONDEX Anna i Jerzy Affek Spółka Jawna z siedzibą w Olsztynie przy ul. Towarowej 17, 10-416 Olsztyn

23.3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez MONDEX wyłącznie dla celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.

23.4. Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

23.5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia.

23.6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) oraz wysyłki produktów.

23.7. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy – MONDEX, w tym na przesyłanie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera.

23.8. Serwis MONDEX wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w Polityce cookies umieszczonej w serwisie www.sklep.MONDEX.pl.

Data publikacji: 06.07.2018