Administratorem danych osobowych Klienta sklepu internetowego sklep.mondex.pl jest MONDEX Anna i Jerzy Affek Spółka Jawna z siedzibą w Olsztynie przy ul. Towarowej 17,
10-416 Olsztyn.

1. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez MONDEX wyłącznie dla celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.
2. Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) oraz wysyłki produktów.