REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

MONDEX HOME CLUB

Program lojalnościowy MONDEX HOME CLUB kierowany jest do Klientów sklepu
internetowego Inspi by MONDEX i dotyczy wszystkich produktów znajdujących się w
ofercie sklepu, z wyłączeniem kosztów przesyłki. Program premiuje Klientów, którzy
zarejestrowali się na stronie sklepu i dokonali zakupu korzystając ze swojego konta
w sklepie internetowym Inspi by MONDEX.

1) DEFINICJE
a) Organizatorem Programu MONDEX HOME CLUB (dalej: Program) jest
właściciel sklepu internetowego Inspi by MONDEX.
b) Uczestnik Programu – Klient sklepu internetowego Inspi by MONDEX
posiadający zarejestrowane Konto Klienta. Uczestnictwo w Programie jest
dobrowolne. Zarejestrowanie Konta Klienta w sklepie internetowym Inspi by
MONDEX jest równoznaczne z przystąpieniem do programu i nie wymaga
wyrażenia osobnej zgody lub podania dodatkowych danych. W przypadku
braku chęci uczestnictwa w programie należy skorzystać z opcji szybkich
zakupów bez rejestracji.

2) ZASADY PREMIOWANIA
a) Za zakup każdego produktu w naszym sklepie Uczestnik Programu otrzymuje
punkty, które są przypisywane do Konta Uczestnika programu w sklepie Inspi
by MONDEX.

b) Za każde wydane 2 zł na poszczególny produkt Klient otrzymuje 1 punkt w
programie MONDEX HOME CLUB. Punkty przyznawane są na podstawie
ceny każdego produktu. Informacja o ilości punktów za dany program
wyświetlana jest na karcie produktu po prawej stronie.
c) Jeden punkt w programie MONDEX HOME CLUB wart jest 0,10 zł.
d) Punkty MONDEX HOME CLUB zostaną przypisane do Konta Uczestnika
programu w ciągu 3 dni od daty doręczenia przesyłki. W przypadku zwrotu
produktu, saldo punktów w Programie zostanie pomniejszone o punkty
przyznane za zakup danego produktu.

3) SPOSÓB WYKORZYSTANIA PUNKTÓW
a) Punkty można wykorzystać wymieniając jest na vouchery o minimalnej
wartości 1 zł.
b) Po uzyskaniu vouchera należy podać jego numer w polu „Kupony” w
Podsumowaniu zamówienia i zatwierdzić wybierając „TAK”.
c) Zapłata punktami może dotyczyć części lub całości zamówienia. Jeśli jest to
zapłata częściowa do pozostałej kwoty, Uczestnik programu może wybrać
dowolną formę zapłaty (pobranie, płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU)

d) Punkty są ważne przez 365 dni od dnia naliczenia.
e) Punkty nie mogą zostać wymienione na gotówkę lub zrealizowane poza
sklepem internetowym Inspi by MONDEX.