1. Przesyłka dotarła uszkodzona.

Zalecamy Państwu sprawdzanie przesyłek w obecności kuriera i spisywanie protokołu z ewentualnych uszkodzeń.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń towarów w transporcie prosimy o przesłanie zdjęć prezentujących:

a) rodzaj uszkodzeń,
b) etykietę umożliwiającą identyfikację produktu.

W mailu prosimy o wskazanie:

a) numeru zamówienia,
b) danych Zamawiającego,
c) roszczenia względem Sprzedającego (wymiana lub zwrot pieniędzy)

Formularz znajduje się na stronie: mondex.pl/reklamacje

WAŻNE: Do paczki z odsyłanym towarem należy dołączyć czytelnie podpisany dokument identyfikujący produkty oraz Klienta.

2. Przesyłka jest niekompletna.

W przypadku stwierdzenia braków w zamówieniu prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym drogą elektroniczną: przez formularz znajdujący się na stronie: mondex.pl/reklamacje


W formularzu prosimy o wskazanie:

a) numeru zamówienia,
b) danych Zamawiającego,
c) roszczenia względem Sprzedającego (uzupełnienie zamówienia czy zwrot pieniędzy).

WAŻNE: Do paczki z odsyłanym towarem należy dołączyć czytelnie podpisany dokument identyfikujący produkty oraz Klienta.

Klient uprawniony jest do skorzystania z uprawnień złożenia reklamacji z tytułu udzielonej, zgodnie z punktem 14 Regulaminu, przez Sprzedawcę rękojmi. W tym celu Klient może skorzystać z dołączonego do przesyłki formularza, pobrać formularz ze strony internetowej sklepu internetowego Inspi by MONDEX lub dołączyć inny dokument identyfikujący Klienta oraz zamówienie, którego dotyczy reklamacja. W celu przyśpieszenia procesu reklamacji, prosimy o zgłoszenie reklamacji w formie elektronicznej przez formularz znajdujący się na stronie: mondex.pl/reklamacje

Paczki z reklamacją należy kierować na adres:
MONDEX SHOWROOM WARSZAWA
Dział Obsługi Posprzedażowej
ul. Modlińska 61 lok. 002
03 – 199 Warszawa